Skip to content
Human Resource Management blijft een vak in ontwikkeling, aangezien zij als een spil in de organisatie fungeert door enerzijds een cruciale rol te spelen bij werving en selectie, anderzijds ook door tools te introduceren en ondersteunen met betrekking tot ontwikkeling van de medewerkers en daarmee een stuk doorstroom in de organisatie.

Bij veranderingen binnen een organisatie is HRM een trekker van het proces. Dit vraagt om andere vaardigheden, die niet altijd in huis zijn, of waar men niet altijd ervaring mee heeft. Wij helpen u dan graag.

 

HRM is de businesspartner van de directie en leidinggevenden. Geen eenvoudige opgave nadat men jarenlang gewend is geweest om meer te werken in de rol van P&O. Het vraagt om andere processen, andere vaardigheden, ander gedrag. Niet alleen van de medewerkers van HRM, maar ook van de leidinggevenden en medewerkers in de gehele organisatie. Wij kunnen P&O afdelingen ondersteunen om de omslag naar HRM te maken, of nieuwe HRM afdelingen helpen de basis goed op orde te brengen en zich te ontwikkelen tot een volwaardige HRM afdeling.

Daarnaast kunnen wij ondersteunen en adviseren bij:

 • In-, door- en uitstroom
 • HR Scan
 • Management Caoching
 • Team Development
 • HR processen
 • Management Informatie
 • Ziekteverzuimbeleid
 • Promotie Beleid
 • Loopbaantrajecten
 • Coachen startende leidinggevenden
 • Management Development
 • Functionerings- en beoordelingsbeleid